Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Oproepkrachten en WAB: wijzigingen per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft onder andere als doel de positie van de oproepkrachten te versterken. Onderstaand een overzicht van de veranderingen.

Vanaf 1 januari 2020 is de oproeptermijn minimaal 4 dagen van te voren

De werkgever moet de werknemer vanaf 1 januari minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de werkgever de werknemer minder dan 4 dagen van tevoren oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken. De werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld een e-mail of een WhatsApp bericht aan de werknemer zijn. Maak hier goede afspraken over met uw werknemer.

Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden afzegt of de werktijden verandert, dan heeft de werknemer vanaf 1 januari 2020 recht op loon over de uren waarop deze was opgeroepen.

Let op!

Een mondelinge afzegging geldt niet.

In een cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.

Een werknemer met een oproepcontract mag straks een opzegtermijn van vier dagen aanhouden, tenzij in de CAO een kortere termijn is afgesproken.

Contractaanbod voor aantal vaste uren na oproepcontract van 1 jaar

Vanaf 1 januari 2020 mag u de werknemer hooguit een jaar als oproepkracht laten werken. U mag de werknemer daarna niet opnieuw een oproepcontract aanbieden, tenzij de werknemer ZELF besluit dat hij/zij als oproepkracht wil blijven werken. U mag als werkgever de werknemer hier niet toe dwingen.

De werkgever moet aan zijn oproepkrachten die 12 maanden bij de werkgever hebben gewerkt, binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een arbeidsomvang met vast aantal uren. Dit aanbod moet gebaseerd zijn op het gemiddeld aantal verloonde uren van het voorgaande jaar. De oproepkracht moet minstens een maand de tijd krijgen om het aanbod te aanvaarden (of niet). Doet een werkgever dit aanbod niet dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over die gemiddelde arbeidsomvang.
Ook in de volgende situaties heeft de werknemer recht op een contract met een vast aantal uur:

  • Als de werknemer op 1 januari 2020 langer dan een jaar als oproepkracht werkt. Werkgever is verplicht om deze vóór 1 februari 2020 een contract aan te bieden;
  • Als u de werknemer na een oproepcontract van een jaar binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt;
  • Als de werknemer binnen 6 maanden bij een werkgever werkt die geldt als opvolgend werkgever. Bijvoorbeeld als de werknemer eerst via een uitzendbureau bij u werkte en u deze werknemer nu in dienst wilt nemen.

Dit betekent niet dat een werkgever verplicht is om een aflopende overeenkomst voort te zetten. Als de oproepovereenkomst na 12 maanden van rechtswege eindigt en niet wordt voortgezet, dan hoeft geen vaste arbeidsomvang aan de oproepkracht te worden aangeboden.
Bij het aangaan van een oproepovereenkomst is de werkgever verplicht om dit op de loonstroken te vermelden.

Werkt de werknemer een vast aantal uur per week, maand of jaar met een gelijkmatig loon maar heeft deze ook aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten? Dan is er geen sprake van een oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd. Ook als de werkgever een bepaald aantal uren per jaar met de werknemer heeft afgesproken, en deze gelijkmatig over het jaar betaalt is er geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).

Vanaf 1 januari 2020 bijzondere regels voor oproep- en opzegtermijn seizoensarbeid

Voor seizoensarbeid kan in de cao worden afgesproken dat er geen minimale oproep- en opzegtermijn geldt. Ook is de werkgever niet verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te bieden als de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst is. Dit geldt alleen voor klimatologische functies die hooguit 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. Dit mag alleen als de betreffende functie niet aansluitend langer door dezelfde werknemer kan worden gedaan.

Search