Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn 3 soorten oproepcontracten: een nulurencontract, een min-maxcontract en een oproepcontract met voorovereenkomst.

Wanneer oproepkracht

Een werknemer is een oproepkracht als deze komt werken wanneer de werkgever deze oproept. Dit spreekt de werkgever met de werknemer af. Als werkgever kunt u oproepen voor een paar uur, maar soms ook voor hele dagen. De oproepkracht heeft dus geen vast maandloon of 4-wekenloon.

Nulurencontract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

 • Werknemer gaat aan het werk als de werkgever deze oproept.
 • Er is een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat er gewerkt wordt.
 • De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden.
 • Voor een oproepkracht langer dan 6 maanden in dienst geldt het volgende: heeft de werknemer niet kunnen werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, bijvoorbeeld als geen of onvoldoende werk is, dan is er recht op doorbetaling van loon. De werkgever moet ook doorbetalen als er werk is, maar er niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval is er recht op uitbetaling van de uren die gewerkt worden.
 • Bij elke oproep is er recht op minimaal 3 uur loon. Ook als de werknemer maar 1 uur werkt.
 • De werknemer kan ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat de vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.
Vanaf 1 januari 2020 geldt er een kortere opzegtermijn van het nulurencontract. De opzegtermijn voor een nulurencontract is vanaf 1 januari hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in de cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. Een nulurencontract kan alleen tussentijds opgezegd worden als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

 • Er is een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren.
 • Er is een afspraak voor hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is.
 • Voor de garantie-uren krijgt de werknemer altijd betaald, ook als de werkgever niet oproept om te komen werken.
 • Werknemer moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.
 • Werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat er gewerkt is.
 • Werknemer krijgt voor de uren boven de garantie-uren uitbetaald als deze werkelijk worden gewerkt. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden.
 • Voor een min-maxkracht langer dan 6 maanden in dienst geldt het volgende: heeft de werknemer niet kunnen werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, bijvoorbeeld als geen of onvoldoende werk is, dan is er recht op doorbetaling van loon. De werkgever moet ook doorbetalen als er werk is, maar er niet wordt opgeroepen. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als er een werknemer vervangen wordt bij ziekte. In dat geval is er recht op uitbetaling van de uren die gewerkt worden.
 • Een min-maxkracht heeft recht op 3 uur loon per oproep, ook als de werknemer voor maar 1 uurtje opgeroepen wordt. Dit geldt echter alleen als het minimum aantal vastgelegde uren minder is dan 15 uur. Er kan dan een beroep gedaan worden op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat de vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

 • De werkgever doet een oproep, de werknemer beslist of deze gaat werken.
 • Geeft de werknemer gehoor aan de oproep, dan ontstaat een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin de werknemer werkt, krijgt deze een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever betaalt loon over de uren die worden gewerkt.
 • Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Ook krijgt de werknemer een vast contract als deze langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Dit heet de ketenbepaling.

Let op!

Per 1 januari 2020 wijzigt de ketenbepaling van 2 naar 3 jaar.

Search