Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

STATISTIEK

statistics.jpg

De uitkomsten van de bakkerij statistiek zijn hieronder opgenomen,
verdeeld over vier categorieën:

 • omzet beneden € 500.000 (klein)
 • omzet tussen € 500.000 en € 1.000.000 (midden)
 • omzet boven € 1.000.000 (groot)
 • Banketbakkerij

Om een goede vergelijking tussen uw cijfers en de statistiek mogelijk te maken hebben wij, voor zover nodig, de cijfers op twee punten vergelijkbaar gemaakt:

 • De omzet is opgenomen tegen winkelprijzen. De brutowinst is daarmee voor alle deelnemers vergelijkbaar.
 • De loonkosten zijn voor alle deelnemers teruggerekend naar een eenmanszaak, waarbij voor de eerste twee vennoten/directeuren geen loonkosten zijn opgenomen. Voor ondernemingen met meer dan twee vennoten is per extra vennoot € 25.000 aan loonkosten opgenomen. Voor B.V.’s zijn de loonkosten van de eerste twee directeuren/grootaandeelhouders (dga’s) geheel in mindering gebracht op de loonkosten. Als er meer dan 2 dga’s op de loonlijst van de B.V. staan zijn deze loonkosten afgetopt op € 50.000 per dga.
 • Wij hebben er voor gekozen de Verleende Kortingen te vermelden, waardoor het beter mogelijk wordt de brutowinst te vergelijken.

Wat hebben wij geconstateerd

 • In de groep omzet tot €500.000, - is brutomarge lager, dit zou kunnen duiden op een hoger percentage van de omzet wat als gereed product of als halffabricaat wordt ingekocht. Het nettoresultaat is hoger dan in 2016
 • In de groep omzet tussen €500.000, - en €1.000.000, - is de brutomarge lager dan in 2016. De verleende korting is ook lager waardoor de toegevoegde waarde nagenoeg gelijk blijft met 2016. In deze groep is er meer gestuurd op loonkosten.
 • In de groep met een omzet boven €1.000.000, - is de brutomarge lager en zijn de loonkosten hoger.
 • In de groep banketbakkerijen zijn zowel de brutomarge als de loonkosten behoorlijk gestegen. Een gedeelte van de brutomarge stijging wordt via de verleende kortingen weer verlaagd maar de toegevoegde waarde is gestegen ten op zichtte van 2016.
 • In de groep omzet tot € 500.000, - zou de lagere brutomarge gecompenseerd moeten worden met lagere loonkosten dit gebeurd gemiddeld onvoldoende.
 • In de groep omzet boven €1.000.000, - zijn na lagere percentage in 2015 en 2016 de loonkosten weer gestegen. Zeker een aandachtpunt.
 • In de groep banketbakkerijen zijn de personeelskosten behoorlijk gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat in deze groep een aantal bakkerijen een grote omzetstijging hebben gehad waardoor zij vaak het eerste personeel hebben aangenomen. Bij de andere banketbakkerij in deze groep is het personeelskostenpercentage nagenoeg gelijk aan 2016

Statistiek (bedragen)

Onderstaand vindt u de tabellen van de statistieken voor de verschillende omzetgroepen. Gebruik het filter om de bedragen van een door u gekozen omzetgroep weer te geven.

Statistiek (percentages)

Onderstaand vindt u de tabellen van de statistieken voor de verschillende omzetgroepen. Gebruik het filter om de percentages van een door u gekozen omzetgroep weer te geven.

Search