Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

WAB en de ketenregeling

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan meerdere keren verlengd worden, maar dit kan niet onbeperkt zonder gevolgen. Volgens de wet ontstaat er in een aantal gevallen automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit noemt men de ketenregeling.

De ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen welke periode je werknemers een tijdelijk contract kunt aanbieden.

Ketenregeling huidige situatie

Volgens de huidige regeling mag een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met een maximale duur van 24 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat. De keten kan alleen worden onderbroken als er tussen twee contracten een periode zit van meer dan zes maanden. Op dat moment begint de termijn van 2 jaar weer opnieuw te lopen. Er kunnen in een cao andere regels staan. De afspraken in de cao gaan voor.

Wat verandert er in 2020 door de WAB?

 • Verlenging van de maximumtermijn van twee jaar naar drie jaar. Vanaf 2020 kunnen er in drie jaar tijd drie aansluitende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.
 • De pauze (tussenpoos) tussen contracten van minimaal 6 maanden blijft gehandhaafd. Voor tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan (seizoensgebonden arbeid) mogen er minimaal 3 maanden tussen de contracten zitten. Deze verkorte tussenpoos moet wel zijn opgenomen in de cao.

De nieuwe regels gaan op 1 januari 2020 in zonder overgangsrecht. Dat betekent dat een op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor 1 januari 2020.

Uitzonderingen op de ketenregeling

De bestaande uitzonderingen op de ketenregeling blijven bestaan.

 • De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers jonger dan 18 jaar met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of minder per week. Wanneer deze medewerker 18 jaar wordt geldt het dan lopende contract als eerste in de keten.
 • De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  !Let op: het is wel van belang dat naast de leerovereenkomst een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de leerling. Daarin moet duidelijk vermeld staan dat de overeenkomst is aangegaan in verband met BBL.

Voorbeelden

 1. Eerste contract voor 12 maanden van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019
  Tweede contract voor 12 maanden van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

  Er ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat de tweejaarstermijn wordt overschreden op een moment na 1 januari 2020.
   
 2. Eerste contract voor 6 maanden van 1 augustus 2017 tot 1 februari 2018
  Tweede contract voor 12 maanden van 1 februari 2018 tot 1 februari 2019
  Derde contract voor 12 maanden van 1 februari 2019 tot 1 februari 2020 In deze situatie ontstaat op 1 augustus 2019 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat de tweejaarstermijn is overschreden op een moment voor 1 januari 2020.

Link naar rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wanneer-verandert-mijn-tijdelijke-arbeidscontract-in-een-vast-contract

Search