Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Omdenken in de bakkerij

Laatst woonde ik tijdens de Accountancy Expo een presentatie bij over omdenken.
Omdenken gaat over de overgang van een ja-maar naar een ja-en-manier van denken.
De kern van omdenken zit hem hierin:
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het glas half vol.
Omdenken gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan?
Het heeft me geïnspireerd en aan het denken gezet.

Witte, melk en pure chocolade in de fiscale praktijk

Inleiding

Bij een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma kan er sprake zijn van drie soorten vermogensbestanddelen:

  • Verplicht privévermogen (witte chocolade)
  • Keuzevermogen (melk chocolade)
  • Verplicht ondernemingsvermogen (pure chocolade)

Bij een onderneming met als rechtsvorm een BV, is de vermogensetikettering duidelijk af te lezen door het juridische eigendom. Bij de eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma ligt de vermogensetikettering een stuk lastiger.

Kostprijsberekening: geen bedrijf kan zonder!

In onze praktijk zien wij soms dat jaarcijfers te wensen overlaten of dat een gevoel heerst dat de nettowinst hoger zou kunnen. Een veel gehoorde opmerking is: ik werk me kapot, maar als ik kijk wat ik onder aan de streep overhoud dan moet dat toch beter kunnen?
Een voor de hand liggende gedachte is om de brutomarge eens kritisch onder de loep te nemen, zeker wanneer uw grondstofprijzen aan schommelingen onderhevig zijn.

Management Control

Management control kan worden omschreven als het beïnvloeden van werknemers door het management teneinde de strategie van de onderneming uit te voeren. Deze vorm van control heeft een cruciale functie in organisaties. Als management control mislukt, kan dat grote gevolgen hebben zoals financiële verliezen, reputatieschade en falen van de organisatie in zijn totaliteit. Management control wordt enerzijds gezien als een middel om er voor te zorgen dat de medewerkers zich zodanig gedragen dat zij de belangen van de organisatie maximaal dienen en anderzijds kan management control proactief zijn waardoor wordt voorkomen dat een organisatie last krijgt van performanceproblemen.

Ontwikkelingen in digitalisering  gaan hard !

Elk jaar staan wij stil bij de voordelen van automatisering en wat voor nieuwe mogelijkheden dit biedt. Online samenwerking is het nieuwe credo waarbij de werkzaamheden kunnen worden verdeeld tussen uw accountant en uzelf.

Een groot aantal klanten zien wij verder digitaliseren en zij vragen ons ook regelmatig naar de mogelijkheden die wij als accountant kunnen bieden.

Familiebedrijven

Op 1 januari 2016 telde Nederland 276.900 familiebedrijven. Dit komt neer op 71 % van alle bedrijven (exclusief bedrijven met 1 werkzame persoon).

Een familiebedrijf is conform de definitie van de Europese Commissie een bedrijf waarbij:

  1. De meerderheid van de zeggenschap, verbonden aan het eigendom, is handen is van een natuurlijk persoon dan wel de familie. Deze meerderheid kan direct of indirect zijn;
  2. Tenminste 1 vertegenwoordiger van de familie of verwanten formeel betrokken is bij het bestuur van de onderneming;
  3. Bij beursgenoteerde ondernemingen: tenminste 25% van de zeggenschap in handen van de familie is.

Het kenmerkende aspect van familiebedrijven is de overlap tussen eigendom, familie en bedrijf.

Star Wars in de bakkerij

Heeft u ook goede herinneringen aan Star Wars?

Zelfs degenen onder u die in de jaren zeventig nog niet bestonden kennen ongetwijfeld dit fenomeen dat menigeen aan de buis gekluisterd hield. Het was spannend en science fiction, een wereld die we alleen maar kenden in onze fantasie. En wellicht juist daarom intrigerend en succesvol.

Hoe is uw zakelijke relatie geregeld?

Als je besluit te trouwen weet iedereen wel dat het verstandig kan zijn “de zaak” buiten de gemeenschap van goederen te houden. Vanaf 2018 ontstaat er bij een huwelijk ook geen algemene gemeenschap van goederen meer tenzij hiervoor expliciet wordt gekozen.

Jacqueline Steehouwer

Slechts één week was er hoop voor aanstaande ouders: de Sociaal Economische Raad kwam met een advies om de huidige ingewikkelde regels rondom zwangerschapsverlof eenvoudiger te maken. Kern van het advies: voeg het kraam- partner- en ouderschapsverlof samen en zorg voor uitbreiding van het verlof, zoals 6 weken betaald partnerverlof. Ook voor u als ondernemer gloorde er hoop: het advies was namelijk ook om dit verlof, uit oogpunt van het “maatschappelijk belang”, te betalen door de overheid en niet door de werkgever.

Search