Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Bent u een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u eigenrisicodrager voor de

...

U heeft doelgroepverklaringen nodig voordat u loonkostenvoordelen kunt verkrijgen voor bepaalde doelgroepen uitkeringsgerechtigden die u in dienst neemt. De betreffende (potentiële) werknemers vragen een doelgroepverklaring aan bij het UWV.

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt dan berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.

Onderstaand geven we enkele voorbeelden van hoe deze

...

Op 12 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet in het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag. De huurtoeslag wordt daardoor over een langer inkomenstraject afgebouwd. Een geringe

...

Vertoont uw inkomen grote schommelingen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling. U komt voor deze regeling in aanmerking als u in drie opeenvolgende kalenderjaren in totaal meer inkomstenbelasting heeft

...

Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van uw bv bij een bank.

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor toepassing van de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020.

U geeft rechtstreeks aan uw klant een gratis goed of u verstrekt een gratis goed in ruil voor een gratis waardebon. Hoe moet u dan de nieuwe btw-regels voor waardebonnen toepassen?

Bij de Belastingplannen voor 2019 kondigde het kabinet ook aan in het voorjaar van 2019 met nieuwe wetgeving te komen om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om deze wetgeving tot stand te

...

De vervanging van de Wet DBA loopt nog meer vertraging op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.

Search