Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Dient u uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2018 (IB-aangifte 2018) vóór 1 mei a.s. in en wordt de aanslag conform uw aangifte vastgesteld? In dat geval wordt er geen belastingrente (4%) in rekening gebracht.

Dat is ook het

...

Op Prinsjesdag is het streven al aangekondigd om per 1 januari 2019 de fiscale monumentenaftrek definitief te vervangen door een subsidieregeling.

Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel aangenomen bij de Tweede Kamer. De afschaffing van de fiscale

...

Sinds 1 januari 2017 mag u ook gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning aan uw kind (of zijn/haar partner), mits uw kind (of de partner) aan de leeftijdseis voldoet. U kunt de schenking dan spreiden over drie aansluitende kalenderjaren. Heeft u

...

Dat kan, maar niet altijd. De begunstigde kan per schenker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning.

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing in 2019 zijn bekendgemaakt (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2018):

Belastbaar vermogen Forfaitair rendementspercentage
tot € 71.651 1,94% (2,02%)
€ 71.651 tot €
...

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2018 heeft betaald, kunt u

...

Er zijn verschillende forfaitaire rendementen in box 3 die oplopen naarmate u meer box-3-vermogen heeft (zie onderstaande tabel). Over de forfaitaire rendementen betaalt u 30% box-3-heffing.

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 langer verlof na de bevalling van hun partner. Fulltime werknemers hebben dan recht op 5 dagen geboorteverlof (nu nog: kraamverlof). Parttimers krijgen verlof naar rato van de arbeidsduur per week. U moet als

...

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het maandloon van de ontslagen werknemer. Er geldt wel een maximum van € 79.000 of een jaarloon als dat hoger is. Het maximum gaat volgend jaar omhoog naar € 81.000.

Per 1 januari 2019 moet u uiterlijk in de maand juli van het volgende jaar overuren uitbetalen aan uw werknemer.

De formulering van de huidige Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is onduidelijk, met name bij maandbetalingen. Daarin staat dat u

...

Search