Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Met ingang van 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tot 31 december 2021 waren verliezen 6 jaar vooruit te verrekenen met winst.

Dankzij overgangsrecht zijn alle vanaf 2013 geleden verliezen weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

...

Sinds 14 februari jl. kunt u bij het UWV NOW 6.0-subsidie aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Dit is de achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee u de aanvraag kunt doen. Het loket is

...

Vanaf 2022 zijn alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld. Dit zijn voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen die u heeft om met de arbeid verbonden veiligheids- of gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is 15% gebleven, maar deze schijf is wel verlengd van een jaarwinst van € 245.000 naar € 395.000.

Sinds 1 januari 2022 is een gerichte vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten.

De afgelopen twee coronajaren mocht u onder voorwaarden het gebruikelijk loon via een speciale formule baseren op uw omzetverlies. Deze regeling geldt niet meer in 2022.

Binnenkort kunt u ook voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1, januari tot en met maart) TVL aanvragen, een tegemoetkoming voor uw vaste lasten. De regeling is bijna gelijk aan de TVL Q4 2021 (www.rvo.nl).

Op 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer terug op het oude niveau van 8%.

Tot 31 december 2021 bedroeg dit percentage nog 4%. Laat daarom een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022, zodat uw

...

Dit jaar vervangt het zogenoemde STAP-budget de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Met het STAPbudget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen.

Het bijzonder uitstel van betaling is opnieuw verlengd; dit keer tot en met 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1

...

Search