Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Het is verstandig om als werkgever bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met uw werknemer goede afspraken te maken over het gebruik van een leaseauto en andere bedrijfsmiddelen. Dit blijkt maar weer eens uit de volgende recente gerechtelijke

...

De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan stapsgewijs omlaag.

Het oude 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 bedraagt dit jaar 19%. In 2020 gaat dit tarief naar 16,5% en in 2021 naar 15%. Het toptarief voor belastbare winst boven € 200.000

...

In het najaar van 2018 deed de Hoge Raad, de hoogste rechter, een belangrijke uitspraak. Daaruit blijkt namelijk dat een werknemer ook recht kan hebben op een transitievergoeding (in 2019: maximaal € 81.000 of een jaarloon als dat hoger is) bij een

...

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd.

Werkt uw vereniging of stichting met vrijwilligers? Dan past u waarschijnlijk de vrijwilligersregeling toe op de vergoeding die zij ontvangen voor hun werkzaamheden.

Hebt u een WW-uitkering? In dat geval heeft u sinds 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. U kunt dan met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen bij meer organisaties en instellingen zonder winstoogmerk. Tot nu toe

...

Heeft u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en u pas achteraf inkomstenbelasting moet betalen? U kunt dan een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar alvast betaalt.

U heeft het mogelijk zelf al eens bij de hand gehad; u bent vergeten om de door u betaalde lijfrentepremie in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Niet getreurd, er is dan toch nog zoiets als de saldomethode waarvan u gebruik kunt maken.

Dient u uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2018 (IB-aangifte 2018) vóór 1 mei a.s. in en wordt de aanslag conform uw aangifte vastgesteld? In dat geval wordt er geen belastingrente (4%) in rekening gebracht.

Dat is ook het

...

Op Prinsjesdag is het streven al aangekondigd om per 1 januari 2019 de fiscale monumentenaftrek definitief te vervangen door een subsidieregeling.

Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel aangenomen bij de Tweede Kamer. De afschaffing van de fiscale

...

Search