Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen via een suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten tot maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling.
Voor de sportsector waar geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn wordt compensatie afhankelijke van het karakter en de draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. De regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden en zijn er beperkingen in aantal bezoekers en eindtijd.
Voor de door de overheid verboden evenementen loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Het subsidiepercentage bedraagt vanwege de onmiddellijke ingang 100%. Daarnaast geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE).
De regeling wordt nog verder uitgewerkt

Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen wordt de TVL wederom opengesteld voor het 4e kwartaal 2021 bij een omzetverlies van minimaal 30%. Als gevolg hiervan vervalt de regeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). U kunt kiezen uit twee referentieperiodes: Q4 2019 of Q1 2020. Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger is er (naast de derden verklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag èn bij de vaststelling

Tags:
Meer subsidiebudget voor elektrische auto’s in 2022

Meer subsidiebudget voor elektrische auto’s in 2022 Waar in 2021 de subsidiepot voor Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) al snel leeg was zal er in 2022 met €71 miljoen bijna 5 x zoveel beschikbaar zijn. Vanaf 3 januari 2022 kan er subsidie aangevraagd worden: € 3.350 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte auto. Voorwaarde is dat er een koop- of leaseovereenkomst afgesloten moet zijn op of na 1 januari 2022 en mag de auto niet eerder op jouw naam staan. Heeft u plannen voor aanschaf van een elektrische auto: stel deze dan uit tot januari 2022!

Vanwege het enorme succes wordt het voor de zakelijke rijder van elektrische auto’s duurder in 2022: het bijtellingspercentage stijgt van 12% naar 16% en de maximumwaarde van de auto tot waar dit percentage geldt wordt verlaagd naar € 35.000 in 2022 en € 30.000 in 2023

Buitensporige box 3 heffing?

De belastingheffing in box 3 vindt plaats op basis van veronderstelde rendementen in plaats van werkelijk behaalde rendementen. Al jaren is hier onvrede vanwege de lage rentestand, zeker wanneer het vermogen enkel uit bank- en spaartegoeden bestaat. Hierdoor kan het voorkomen dat meer belasting betaald moet worden dan het genoten rendement en er wordt ingeteerd op het vermogen. Veel belastingplichtigen hebben bezwaar gemaakt tegen deze heffing door te stellen dat er sprake is van een buitensporige last. Recent is een uitspraak verschenen waarin geoordeeld is dat bij de beoordeling van dit vraagstuk gekeken moet worden naar de gehele financiële situatie van belastingplichtige en niet alleen naar het box 3 vermogen. Wanneer een belastingplichtige een zodanig inkomen heeft dat daaruit de totaal verschuldigde belasting kan worden voldaan is er geen sprake van een buitensporige last. Overigens heeft de Hoge Raad zich wel uitgesproken dat zij van mening is dat de huidige opzet van de vermogensbelasting spaarders discrimineert. Zij is echter ook van mening dat deze ongelijke behandeling door de overheid aangepakt moet worden. Zolang er nog geen nieuw kabinet is trekken spaarders helaas nog steeds aan het kortste eind.

Search