Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Aandachtspunten nieuwe werknemer

Vastleggen gegevens

Voordat de nieuwe werknemer bij u aan de slag gaat is het van belang dat u de juiste gegevens van hem of haar ontvangt.

Tot 2007 was de Loonbelastingverklaring daar een handig en verplicht hulpmiddel voor. Deze verplichting is komen te vervallen, in plaats daarvan moet de werknemer in een schriftelijke verklaring zijn gegevens bij u aanleveren. Deze verklaring is vormvrij.
In de verklaring moeten de volgende gegevens staan:

  • naam en voorletters
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • woonland

Bouwer & Officier B.V. heeft er voor gekozen het standaardformulier icon Model opgaaf gegevens voor de loonheffing te gebruiken om de gegevens vast te leggen. Deze kunt u ook downloaden van onze site.

Identiteit

Van de nieuwe werknemer moet de identiteit worden vastgesteld vóór de eerste werkdag. De identiteit stelt u vast aan de hand van een origineel paspoort of id-kaart.

Let op: Het gaat om een geldig identiteitsbewijs op het moment van in dienst treden. U hoeft deze niet te vervangen.

Loonbelastingverklaringen of gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het paspoort of id-kaart bewaart u ten minste vijf volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking.

Arbeidsovereenkomst

Zorg ervoor dat er een arbeidsovereenkomst is getekend voordat de nieuwe medewerker aan de slag gaat. Belangrijk is dat afspraken over proeftijd schriftelijk zijn vastgelegd. Mondelinge afspraken hierover zijn niet rechtsgeldig. Bepalingen in het arbeidscontract die in strijd zijn met het CAO zijn niet rechtsgeldig.

Aanmelding instanties

Tot slot nog een aantal zaken die moeten worden geregeld, zoals aanmelding bij de pensioenmaatschappij, arbodienst en verzekeringsmaatschappij voor ziekteverzuim en eventueel aanvullende verzekeringen zoals WIA

Search