Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Identificatieplicht en gegevens voor de loonheffing

Identificatieplicht

Iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren.

Bij indiensttreding bent u verplicht te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. De werknemer is verplicht dit te tonen. Een geldig bewijs is een paspoort of een identiteitskaart. Let op, een rijbewijs vermeldt geen nationaliteit en is geen geldig bewijs voor de identificatieplicht.

Voor de werkgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

  • verificatieplicht; houdt in dat u het identiteitsbewijs van werknemers moet controleren op echtheid en geldigheid
  • bewaarplicht; houdt in dat u zelf een kopie maakt van het identiteitsbewijs van alle werknemers die u in dienst neemt en deze in uw administratie bewaart. Bij een Nederlands paspoort hoeft u alleen een kopie te maken van bladzijde 2 met de identificerende gegevens. Van een identiteitskaart moet u een kopie van de voor- en achterzijde maken.
  • zorgplicht; betekent dat u ervoor moet zorgen dat alle mensen die voor u werken, zowel eigen mensen als inleenkrachten, op het werk altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Alleen op de werkplek is een Nederlands rijbewijs wel een geldig identiteitsbewijs.

In de Wet arbeid en vreemdelingen staan aanvullende regels voor werknemers met de niet-Nederlandse nationaliteit.

Gegevens voor de loonheffing

Een nieuwe werknemer moet een schriftelijk verzoek bij u doen als hij de loonheffingskorting bij u wilt laten toepassen. Daarnaast dient hij u schriftelijk enkele gegevens (o.m. BSN nummer, NAW gegevens) te verstrekken.
Ook wijzigingen hierin moeten schriftelijk worden doorgegeven.
Hiervoor kan het icon Model opgaaf gegevens voor de loonheffing worden gebruikt. U kunt dit model downloaden van onze site.

Als uw werknemer niet aan bovengenoemde verplichtingen voldoet dan moet het zogenaamde anoniementarief (52% loonheffing) worden toegepast. Er mag dan geen rekening gehouden worden met de heffingskorting en voor premies werknemersverzekeringen en zorgverzekering geldt geen maximumpremie- of maximumbijdrageloon .

Wanneer bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat u deze gegevens niet kunt overleggen, is herstel achteraf niet meer mogelijk en kunnen er aanzienlijke naheffingen van loonbelasting en premies plaatsvinden, vaak gepaard gaand met boetes.

Search