Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Steunmaatregelen profiteer ervan als het kan!

Steunmaatregelen profiteer ervan als het kan!

Het kan u niet ontgaan zijn dat de overheid een groot aantal maatregelen heeft opgetuigd om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Velen van u zullen hiervoor een aanvraag hebben ingediend waarbij de TOGS maatregel van € 4.000 het meest zal zijn gebruikt vanwege haar laagdrempeligheid.

De Now-1 zal minder zijn aangevraagd alhoewel voor bakkers die veel derde kanaal leveren (horeca, hotels) een beroep op deze maatregel een mooie compensatie bood om het verlies in omzet op te vangen.

Inmiddels lopen de NOW-2 aanvragen en de TVL. De spelregels hiervoor zijn wel wat aangescherpt. De TVL (opvolger TOGS) kan worden aangevraagd bij een omzetdaling van meer dan 30% over de periode juni-september 2020 in relatie tot dezelfde periode van vorig jaar. Het gaat hier om een Tegemoetkoming Vaste Lasten. De aanvraag dient te gebeuren voor 30 oktober 2020.

De NOW-2 is inmiddels opengesteld en de sluitingstermijn hiervoor is vastgesteld op 31 augustus 2020 ten tijde van het schrijven van dit artikel. De regeling is vrijwel identiek aan NOW-1 (omzetverlies van meer dan 20%) en compensatie voor de bruto lonen met opslag van 40% i.p.v. 30%. De termijn van compensatie is gesteld op 4 maanden aansluitend op de gekozen termijn van NOW-1.

In de NOW is ook een concernregeling ingebracht. Indien uw winkels exploitatie en uw derde kanaal exploitatie in verschillende BV’s zijn ondergebracht kan het zo zijn dat ondanks dat uw totale omzet daling lager is dan 20% (winkels meer omzet, derde kanaal meer dan 20% daling) u voor de BV derde kanaal toch in aanmerking komt voor de NOW-2. Dit betreft dan een tegemoetkoming in de loonkosten voor deze specifieke BV. Helaas geldt dit dus niet voor ondernemers die alle activiteiten in 1 BV hebben ondergebracht.

Uitstel belastingen

Ook veel bakkers zullen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de betaling van belastingen (loonheffing, omzetbelasting) ui te stellen. U kreeg hiervoor bij indiening van verzoek automatisch 3 maanden bijzonder uitstel. Deze termijn is voor veel ondernemers nu verstreken. Omdat de belastingdienst ook wel inziet dat het een utopie is te verwachten dat ondernemers haar opgelopen schuld in een keer inlossen heeft zij het initiatief genomen dat het uitstel automatisch verlengd wordt. De belastingdienst zal u na de zomer een brief sturen met een betalingsvoorstel. Overigens geldt dit niet voor nieuw ontstane betalingsverplichtingen. Stel dat u uitstel van betaling heeft ontvangen tot 5 september dan zal de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal gewoon betaald dienen te worden. Als dit onmogelijk blijkt te zijn dan dient u hiervoor weer uitstel te vragen middels een bijzonder uitstel van betaling. De eisen hiervoor zijn scherper en dient u nader te onderbouwen.

Search