Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Koopt u de pensioenrechten af die u in eigen beheer heeft opgebouwd? U krijgt dan bij afkoop in 2017, 2018 of 2019 een korting op de belastinggrondslag.

In de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, horeca, culturele instellingen en het schildersbedrijf gelden een hoge en een lage sectorpremie. In deze 5 sectoren mag u het lage sectorpremiepercentage toepassen voor werknemers die voor een jaar of

...

De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan de inhoud van een contract met een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts en aan de arboverplichtingen die u als werkgever heeft.

Stel, u heeft uw ex-partner in het kader van de echtscheiding pensioenrechten toebedeeld. Kan zij/hij die nu wel of niet afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV)?

Vorig jaar augustus berichtten wij u dat het UWV onderneemsters moet compenseren die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. In die periode bestond er namelijk – ten onrechte – geen regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor

...

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot 1 januari 2020. Dat is de beoogde inwerkingtredingsdatum van de vervangende regeling.

Heeft u werknemers in dienst die op eigen naam kosten maken die zij bij u declareren omdat die kosten zijn gemaakt voor zaken die hun werk betreffen? In dat geval kunt u de btw, die in die kosten is begrepen, niet in aftrek brengen. Ook niet als de

...

Als u een pensioenregeling niet goed uitvoert, dan kunnen premies worden nagevorderd en u moet een schadevergoeding betalen aan uw werknemers. Dat blijkt uit een recente procedure.

Als ondernemer heeft u de beschikking over veel klantgegevens. Er gaat vanaf 25 mei 2018 veel veranderen in de wijze waarop u die gegevens moet be- en verwerken, bewaren, beveiligen en gebruiken.

Search