Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Berekening gebruikelijk loon gewijzigd

U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht.

De berekeningswijze van dit loon is gewijzigd door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge hield in dat u uw loon 25% lager mocht vaststellen dan het loon van iemand die hetzelfde doet maar geen aandeelhouder is.

Het gebruikelijk loon op jaarbasis wordt vanaf 2023 vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

- het loon voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking,

- het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen, of

- € 51.000

Let op!

Heeft u een afspraak met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon die is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (vso) en loopt de geldigheid van die afspraak door in 2023? Dan blijft de vso van kracht zonder nadere afstemming met de inspecteur. Maar is bij die afspraak het loon op 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vastgesteld, dan moet u vanaf 2023 uitgaan van 100% van dat loon. Het is verstandig om de hoogte van het gebruikelijk loon nog eens tegen het licht te houden.
Tags:

Search