Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

ONZE DIENSTEN

Belasting

Zijn belastingen een zware belasting? Bent u op zoek naar lastenverlichting figuurlijk en letterlijk? Kunt u niet meer wijs uit de vele fiscale regels?

Maakt u gebruik van alle mogelijkheden die de Wet u biedt?

Belastingen zijn voor veel ondernemers letterlijk een zware belasting. Bouwer & Officier B.V. zet zich graag in voor lastenverlichting in zowel figuurlijke- als letterlijke zin.
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden voor onze cliënten om voor lastenverlichting in aanmerking te komen. In een bondige rapportage stellen wij u op de hoogte omtrent de stand van zaken.


Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten belasting, te weten:

Inkomstenbelasting

Voor onze cliënten verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting waarbij aandacht is voor elke denkbare aftrekpost. De aangiften worden verwerkt door de assistenten waarbij zij terzijde worden gestaan door de accountants en onze eigen fiscalisten. De aangifte wordt samengevat in het fiscaal-rapport, welke vaak een onderdeel uitmaakt van het privé-rapport. Hierin wordt aandacht geschonken aan uw vermogensopstelling, een vermogensvergelijking, een historisch overzicht (privé en onderneming) en een risico-analyse bij arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden.
Ook een ondernemer moet weten wat hij bruto verdient maar vooral wat hij netto over houdt! Bovendien is het van belang te kunnen beoordelen of het vermogen in het voorafgaande jaar is gedaald of toegenomen en wat daarvan de oorzaken zijn. Niet in de laatste plaats moet de ondernemer ook kunnen zien wat het leven heeft gekost. Bovendien is het erg belangrijk cijfermatig te kunnen controleren of de resultaten in het voorafgaande jaar en in de voorliggende jaren goed zijn. Dit alles wordt door ons weergegeven in het privé-rapport dat jaarlijk wordt opgesteld.

Vennootschapsbelasting

Elke B.V. (Besloten Vennootschap) krijgt te maken met Vennootschapsbelasting. Ook hierin speelt de accountant een belangrijke rol. De aangifte wordt opgesteld op basis van de jaarstukken van uw B.V. en als uw onderneming uit meerdere vennootschappen bestaat en er is sprake van een fiscale eenheid, dan vormen de groepsbalans en het groepsresultaat de basis voor de aangifte.
Belastingaanslagen van Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting komen digitaal bij ons binnen en worden direct na ontvangst gecontroleerd met de ingediende aangifte. Wij stellen u snel op de hoogte omtrent het resultaat. Zo weet u als ondernemer precies waar u aan toe bent.

Omzetbelasting

Zowel voor cliënten waarvoor wij de gehele administratie verzorgen alsmede voor cliënten die zelf hun boekhouding bijhouden, verzorgen wij de aangifte omzetbelasting. Onze werkwijze is er op gericht de aangifte zo zuiver mogelijk te bepalen zodat er geen of slechts een beperkte aanvullende aangifte noogzakelijk is.

Loonbelasting

Bij de loonadministratie worden uiteraard ook de aangiften loonbelasting door ons verzorgd. Hierbij schenken wij extra aandacht aan de diverse subsidies op loonkosten welke door middel van verminderingen op de aangifte worden verwerkt (lage lonen, kinderopvang, leerlingen, e.d.). Aangiften loonbelasting worden door ons rechtstreeks digitaal aangeleverd bij de fiscus waardoor te late inlevering of fouten bij de postbezorging tot het verleden behoren.

Taxplanning

De fiscale positie is voor een ondernemer vooral op langere termijn en bij het beëindigen van zijn onderneming van cruciaal belang. Daarbij komt nogal wat kijken. Het is onze specialiteit om onroerend goed, al dan niet via de fiscale balans, naar privé-vermogen over te brengen. Hiermee kan een belangrijk fiscaal voordeel behaald worden.

Search