Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Bedrijfsvoering in het coronatijdperk

Bedrijfsvoering in het coronatijdperk

Het thema van deze maand is bedrijfsvoering. Hoe actueel nu van bakkers het uiterste wordt gevraagd na de uitbraak van het Coronavirus.

Waar in de eerste week na aankondiging van de maatregelen veel bakkers nog een flinke plus scoorden, zien veel bakkers och ook de negatieve effecten van de genomen maatregelen. Vooral bakkers die leveren aan de horeca merken direct het effect op hun omzet net als degenen die hun horecaplekken hebben moeten sluiten. De paasverkopen daarentegen waren in zijn algemeenheid beter dan vorig jaar omdat veel consumenten er voor kiezen om bij lokale versondernemers af te nemen en bij gebrek aan uiteten bij de horeca kiezen voor een verwenmomenten thuis.

Uitdagingen op de werkvloer om de 1,5 meter afstand te bewaken en de klanten daar ook op te wijzen. Meer online verkoop inzetten, social media extra aandacht geven, samenwerking met andere versondernemers op “digitale dorspleinen”, bezorgservice uitbreiden, coffee togo. Van de nood een deugd maken en zoeken naar vervangende omzet is zeer actueel geworden. Kortom de bakker zit niet bij de pakken neer.

De overheid heeft gelukkig ook niet stilgezeten en vroeg ingezien dat het coronavirus veel economische schade zal opleveren In Nederland is er dan ook voor gekozen om het baanbehoud hoog op de ladder te plaatsen. Het moet gezegd dat de overheid snel en effectief een aantal steunmaatregelen heeft opgetuigd.

Bakkers maken veelal gebruik van de volgende maatregelen:

NOW (Noodmaatregel voor Werkbehoud)

Indien een bakker minimaal 20% omzet in omzet daalt (ten opzichte van een gemiddelde kwartaal omzet 2019) over een periode van 3 maanden dan krijgt ze een tegemoetkoming in 90% van de loonkosten in verhouding tot de gemiste omzet. Stel omzet daalt met 40% over de periode 1 maart 2020-31 mei 2020 dan wordt vergoed 40% van 90%= 36%. In de loonsom is tevens een opslag voor sociale lasten begrepen van 30%. De steunmaatregel kan tot 31 mei worden aangevraagd. De overheid verstrekt een voorschot van 80% per maand welke veel ondernemers al hebben mogen ontvangen.

TOGS

Beter bekend als de 4.000 Euro regeling. Deze regeling geldt per onderneming en is sinds 7 april opengesteld voor brood en banket winkels. Deze regeling geldt per onderneming. Indien u meerdere winkels heeft die zijn ondergebracht in meerdere BV’s dan kunt u per BV een beroep doen op deze maatregel. Het is wel van belang dat de SBI code juist is vermeld bij de KvK. Sbi code 47.24.1 (winkel in brood en banket) geeft wel recht op deze maatregel. Code 10.71 (vervaardiging brood en banket) echter niet. In deze situatie is het aan te bevelen om de foutieve code door te geve indien hiervan sprake is, zie website RVO.

Uitstel belastingen

Indien de aanslagen voor btw, loonheffing, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting niet kunnen worden voldaan dan kan er bijzonder uitstel van betaling worden verkregen voor 3 maanden.

Let op!

De aangifte dient wel te worden ingediend en als de aanslag wordt opgelegd dient er uitstel van betaling te worden aangevraagd. Deze melding wordt tevens gezien als een melding van betalingsonmacht.

Wij horen ook bakkers die met hun huurbazen in overleg treden over verlaging cq latere betaling van de huur. De banken zijn ook genegen om aflossingen en rentebetalingen op te schorten en mogelijk ook extra financiering te leveren.

Gebruik de maatregelen als u er recht op heeft het biedt u wellicht de nodige ruimte om u door de zomer heen te helpen, immers de uitbetaling van het vakantie geld en vaak lagere omzetten in de zomer komen er ook aan.

Search