Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Eindejaarstips 2019

Eindejaarstips 2019

Een echte goede tip was geweest om in de periode 15-20 november 2019 het aandeel Kiadis Pharming te kopen. In deze periode ging de koers van het aandeel van €1,40 naar €3,21. Dat is echt speculeren en daarom hieronder fiscale eindejaarstips met een minder speculatief karakter.

Daar er veel eindejaarstips zijn en deze column maar een bepaalde omvang heeft, zal ik mij beperken tot de headlines. Mogelijk dat u dit triggert om op korte termijn actie te ondernemen of zaken in overweging te nemen.

Tips voor ondernemer en onderneming

 • Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner.
 • Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie- en milieu-investerings-aftrek.
 • Voorkom een desinvesteringsbijtelling.
 • Voorkom verliesverdamping.
 • Kijk naar de mogelijkheden om een voorziening te treffen.
 • Waardeer vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraden indien mogelijk af.
 • Ga een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan of verbreek deze juist.
 • Beoordeel de mogelijkheden van een herinvesteringsreserve bij een desinvestering (aantrekkelijk in verband met verlaging van de belasting-tarieven).
 • Vraag omzetbelasting terug voor niet-betaalde debiteuren.
 • Overweeg oudedagsvoorzieningen buiten de onderneming.
 • Maak gebruik van specifieke regelingen voor de startende ondernemer.
 • Pas fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie toe.
 • Neem uw rechtsvorm in overweging en verander die eventueel, er zijn veel mogelijkheden om dat fiscaal geruisloos te laten verlopen.
 • Wees kritisch op de hoogte van de voorlopige belastingaanslagen mede in verband met de hoge belastingrente.
 • Bepaal wel of niet toepassen van de kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting.
 • Doe een suppletie omzetbelasting zo snel mogelijk.
 • Let op herzieningstermijnen omzetbelasting voor roerende en onroerende zaken.

Tips voor werkgever en werknemer

 • Directeur-groot-aandeelhouder: beoordeel uw sociale verzekeringsplicht.
 • Check de mogelijkheden van de werkkostenregeling.
 • Voorkom belasting over een extra beloning: dividend in plaats van loon.
 • Denk dit jaar nog aan een dividenduitkering tegen een tarief van 25% omdat het tarief van de dividendbelasting in 2020 26,25% wordt.
 • Denk aan de laatste mogelijkheid van afkoop van de pensioenvoorziening in eigen beheer met een korting of omzetting van de voorziening in een oudedagsverplichting.
 • Beoordeel gebruikelijk loon.
 • Beoordeel de toepassing van de wet DBA.
 • Voorkom bijtelling bestelauto’s voor personeel.
 • Bekijk de mogelijkheden van een elektrische auto en/of fiets van de zaak.
 • Ga na of alle leningsovereenkomsten met de BV en privé zijn opgesteld.

Tips voor privé

 • Denk aan middeling bij schommelende inkomens.
 • Wel of geen lijfrente storten.
 • Betaal eventuele hypotheekrente vooruit.
 • Bespaar box 3 inkomen door onderbrengen van liquide middelen in een BV.
 • Stort extra geld in kapitaalverzekering eigen woning.
 • Door afschaffen van scholingsuitgaven: plan de uitgaven.
 • Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen.
 • Verbind voorwaarden aan uw schenkingen.
 • Vervang gewone giften door schenkingen op papier of een periodieke gift.
 • Laat uw testament regelmatig controleren.
 • Huwelijkse voorwaarden: kom uw periodiek verrekenbeding na.

Search