Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Pilot webmodule voor zzp’ers van start

Op 11 januari jl. is op de website van het Ondernemersplein een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Dit is feitelijk het enige van de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA, dat overeind is gebleven.

De pilot zal in ieder geval zes maanden duren en is vooral bedoeld als een voorlichtingsinstrument. Opdrachtgevers krijgen tijdens de pilotfase nog geen zekerheid over de status van de arbeidsrelatie, maar krijgen wel inzicht in de criteria waarop wordt getoetst bij de beoordeling van arbeidsrelaties.

Webmodule

Hoe werkt de webmodule? Opdrachtgevers kunnen de webmodule gebruiken om te bepalen of – gelet op de huidige wet- en regelgeving en rechtspraak – een opdrachtnemer al dan niet in dienstbetrekking werkt. Ook kan de opdrachtgever bekijken of de overeenkomst wellicht anders vorm kan worden gegeven. De opdrachtgever vult de uitgebreide vragenlijst anoniem in. Dit betekent dat niet bekend is wie de webmodule heeft ingevuld. Ook worden geen privacygevoelige gegevens (zoals het IPadres) geregistreerd en/of opgeslagen.

Er is inmiddels ook een vragenlijst voor aanneming van werk.

Handhaving uitgesteld tot 1 oktober 2021

Na afloop van de pilot van de webmodule beslist het kabinet wanneer de handhaving weer (gefaseerd) wordt opgestart. Dat zal echter niet eerder zijn dan 1 oktober 2021. De Belastingdienst en de Inspectie SZW houden wél toezicht. Zij leggen wel degelijk bedrijfsbezoeken af, geven voorlichting en doen boekenonderzoeken. De Belastingdienst kan gedurende dit handhavingsbeleid alleen correcties en/of boetes opleggen als er sprake is van kwaadwillendheid, of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. De Belastingdienst moet ook aantonen dat er niet wordt gewerkt conform een modelovereenkomst en dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Search